20 Kaumatua = Elders

In: Iti Kahurangi


The following profile’s are taken from Ngā Whakamāramatanga o te Moana.

56566ac05aecb

Related