04 Who are Rangitane o Wairarapa

In: Iti Kahurangi


Rangitāne o Wairarapa are an iwi whose home is in the Wairarapa Region of the North Island of New Zealand.